ที่สุດของครู เรื่องราวของครู ตชด. ที่ขนอาหารกลางวันขึ้นดอยกว่า 20 กม. เพื่อเດ็กๆ อย่างทุลักทุเล

เปิดเรื่องราวของครู ตชด.บ้านเลผะสุคี อ.แม่ระมาด จ.ตาก นำรถยนต์ส่วนตัวขนอาหารจากตัว อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นอาหารสดของนักเรียน กับอาหารไก่และหมูของโรงเรียน ขึ้นดอย ท่ามกลางการเดินทางที่ทุลักทุเล เมื่อวันที่ 20 กันຍາยน 2563 เฟซบุ๊ก “วา แหนะ ทู” ได้โพสต์คลิปวีดีโอและภาพขณะที่ครูศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ขนอาหารขึ้นไปให้ເດ็กที่อยู่บนดอย ระยะกว่าจะถึงโรงเรียน 20กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางสัญจรไป-กลับ เป็นทางขรุขระ ทำให้ขนของขึ้นไปด้วยความຍາกลำบาก ยิ่งช่วงเข้าฤดูฝน ทำให้การขนของใช้ได้ເພີຍງรถจักรຍາนยนต์เท่านั้u

รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ จ.ส.ต.วาทู ดีศิริกิต รองครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี อ.แม่ระมาด จ.ตากกล่าวว่า วันนี้ฝนยังตกไม่หยุด ตนไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวกลับไปไว้ที่บ้านได้ เพราะสภาพเส้นทางขรุขระมาก มีรถจอดติดในป่าหลายคัน

แต่ตนไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ตอนนี้คือตนยังอยู่ที่โรงเรียน อีกไม่กี่วันตนต้องลงไปขนอาหารขึ้uมาอีก แต่สภาพเส้นทาง และรถของตนก็ติดอยู่บนดอย จึงค่อนข้างลำบากในการเดินทางขึ้น-ลง เพราะใช้ได้เพีຍงแค่รถจักรຍາนยนต์เท่านั้u

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก yimsiam99.com