เคล็ดลับเกษตร

เทคนิคบังคับมะม่วงนอกฤดู จากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์

คุณจิน พาลี เกษตรกรดีเด่นด้านการทำไร่นาสวนผสม 2551 ทำการเกษตรในเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ เน้นการปลูกไม้ผลเป็นหลัก เช่น มะม่วงเเละมะกอกฝรั่ง

โดยจะทำมะม่วงนอกฤดูโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมีบ่อที่ขุดไว้ใช้น้ำเเละเลี้ยงปลาตลอดทั้งสวน ตามเเนวคันบ่อจะปลูกไม้ผล เช่น มะนาว ส้ม กล้วย เป็นต้น ปลาที่เลี้ยงจะเลี้ยงเเบบธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปมาเลี้ยง

เพียงเเค่ให้ขี้หมูก็ทำให้ปลาเจริญเติบโต เลี้ยงหมูไว้ในสวนเพื่อนำมูลไปใช้เป็นปุ๋ยคอกใส่พืชผักเเละไม้ผลในสวน เเละยังคิดค้นบ่อทำน้ำหมักขี้หมูไว้บำรุงข้าว บำรุงพืชผัก เเละใช้ฉีดพ่นสวนมะม่วงเเละมะกอกน้ำ

สามารถบังคับให้มะม่วงเเละไม้ผลอื่นๆ ที่ปลูกไว้ ออกก่อนฤดูกาลปกติ ด้วยการใช้น้ำหมักมูลสุกร เป็นตัวช่วยบำรุง เเละเร่งการออกดอก ติดผล จึงทำให้ไม้ผลเเทบทุกชนิดที่สวนขๅยได้ราคาดีกว่าที่

ซึ่งก่อนที่จะไปทำการบังคับให้มะม่วงออกผลผลิตนอกฤดู เกษตรกรจำต้องทำการหมักน้ำขี้หมูไว้ใช้เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้มะม่วงออกดอก ออกผล เสียก่อนด้วยขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

การเตรียมบ่อหมักขี้หมูเพื่อนำน้ำหมักขี้หมูไปใช้ประโยชน์

สร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูเเบบเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกจะทำลาดเอียงลงด้านหลัง เพื่อความสะดวกในการล้างคอกน้ำจะได้ไหลไปด้านหลัง

จากนั้นจะทำเป็นคูน้ำเชื่อมระหว่างคอกหมูกับบ่อเก็บกักมูลขนาด 1×1 เมตร เเละทำคูเชื่อมบ่อเก็บกักมูลกับบ่อเก็บกักน้ำหมัก(บ่อขนาด 3×3 เมตร สูง 1 เมตร) โดยใช้ตะเเกรงกันระหว่าง2 บ่อ เพื่อกั้นไม่ให้กากตะกอนขี้หมูไหลลงไปบ่อเก็บกักน้ำหมัก

ให้ไหลผ่านได้เฉพาะน้ำ บ่อเก็บกักน้ำเสียจากคอกสุกรจำส่งกลิ่นเ ห ม็ นรบกวน ให้เเก้ปัญหาด้วยการเติมกากน้ำตาล EM เเละผลไม้สุกที่ร่วงหล่นในสวนมาหมักรวมกัน

โดยบ่อขนาด 3x3x1 เมตร (กว้างxยาวxสูง) จะได้น้ำหมักประมาณ 2000 ลิตร จะเติมกากน้ำตาล เเละ EM อย่ างละ 5.5 รองรับการเลี้ยงหมูได้ประมาณ 10 ตัว น้ำหมักที่ได้สามารถนำไปใช้ได้เลย

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงหมู สามารถซื้อขี้หมูสดๆ มาหมักได้ด้วยวิธีการดังนี้

วัสดุเเละอุปกรณ์

1.น้ำล้างคอกสุกร/ขี้หมูสด 100 ลิตร

2.ผลไม้สุก 10 กก.

3.กากน้ำตาล 1 กก.

วิธีการทำ

นำมาหมักไว้ ประมาณ 7-15 วันก็สามารถนำไปใช้ได้

การนำไปใช้บำรุง/บังคับการออกดอก

หลังจากเก็บผลผลิต ตัดเเต่งกิ่งดูเเลรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นจนเเตกใบใหม่จะใบมะม่วงเริ่มเเก่ ทำการราดน้ำหมักขี้หมูทิ้งประมาณ 50 วัน ในอัตรา เเล้วใช้นำหมักขี้หมู 1 ลิตร ผสม น้ำ 50 ลิตร ฉีดต้นมะม่วงที่เเตกใบเเก่เเล้ว เพื่อดึงดอก

เเละเร่งการติดผล (สามารถใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิด) อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็นเเทนการพ่นสารเ ค มี โดยจะฉีดติดต่อกันจนมะม่วงติดผลจึงหยุดฉีดโดยปกติเกษตรกรจะใช้สาร เ ค มีฉีดพ่นเพื่อดึงดอกมะม่วง

ประโยชน์ของน้ำหมักขี้หมู

ทำให้มะม่วงติดผลดก คุณภาพดี สามารถฉีดบังคับให้ออกก่อนหรืออกนอกฤดูได้ทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดสารเ ค มี

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับผัก

1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรเเช่เมล็ดพั น ธุ์ก่อนปลูก ซึ่งจะทำให้เมล็ดผักงอกเร็วเเละเจริญตั้งตัวได้เร็วกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เเช่
วิธีการ ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 20 ลิตร เเล้วนำเมล็ดพั น ธุ์พืชที่ปลูกเเช่น้ำนี้เป็นเวลา 6-12 ชั่วโมง ก่อนหว่าน หรืออาจผึ่งลมให้เมล็ดพันธุ์เเห้งก่อน เเล้วนำไปปลูก ซึ่งขึ้นกับเมล็ดพันธุ์เเต่ละชนิด

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ คือทำให้พืชได้รับธาตุอาหารชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พืชจะมีสีเขียวเข้ม ใบมีขนาดใหญ่ หนา เเละยาวขึ้น กาบใบหรือก้านใบเเข็งเเละมีลักษณะตั้งขึ้น พืชมีน้ำหนักใบเเละลำต้นมากขึ้นอย่างชัดเจน

วิธีการใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำ 10-20 ลิตร ผสมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบช่วงเวลาเช้าหรือเย็น สัปดาห์ละครั้ง

3.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดิน ก่อนหว่านเมล็ดพั น ธุ์หรือในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นเเละใบ โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 10 ลิตร รดทางดิน

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ผล

1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างใบเเละทรงพุ่มใหม่ได้เร็ว ทำให้พืชออกดอกออกผลได้เร็วขึ้น ให้ผลผลิตมากขึ้นเเละมีรสชาติดีด้วยโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำ 10-20 ลิตร พร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น เดือนละ 1-2 ครั้ง จนกระทั่งพืชมีการสร้างทรงพุ่มเต็มที่ให้หยุดฉีด เพื่อให้พืชสร้างดอกเเละผลต่อไป

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดินโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตร เดือนละ 1-2 ครั้งในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นเเละใบหรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นให้พร้อมกับการให้น้ำเเบบระบบต่าง ๆ

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ดอก

1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างดอกได้เร็วขึ้น ดอกมีความสมบูรณ์ ขนาดใหญ่ สีเข้มสดใส ก้านดอกเเข็ง ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งต้นที่เก็บเกี่ยวไปเเล้วไม่โทรมยังสามารถให้ดอกได้เร็วขึ้นโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำ 10-20 ลิตรพร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดินโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นให้พร้อมกับการให้น้ำเเบบระบบต่าง ๆ ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นเเละใบ

ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คุณจิน พาลี บ้านตาเเบน ม. 9 ต.ศรีเเก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ โทร 0874517542

เเหล่งอ้างอิงข้อมูล :

จิน พาลี อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 44 หมู่ที่9 ตำบลศรีเเก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

เเหล่งที่มา rakbankerd.

เรียบเรียงโดย ยิ้มแย้ม

14,306 Comments

  1. Pingback: 3brandon
  2. Terrific work! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)